Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη


Το έργο της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης υλοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη έχει αναπτυχθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα DSpace.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...