Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2011

Εργαστήριο Έρευνας και Επικοινωνίας για το Περιβάλλον και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση


Διεύθυνση εργαστηρίου: Αναστασία Δημητρίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ιστορικό
Το εργαστήριο θεσμοθετήθηκε το 2004 (ΦΕΚ 872/14/6/2004) και δημιουργήθηκε από την ανάγκη λειτουργίας ενός οργανωμένου εκπαιδευτικού διεπιστημονικού χώρου με κύριο σκοπό την ανάπτυξη των περιβαλλοντικών ζητημάτων, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης για την αειφορία στη χώρα μας. Ενός χώρου που θα προσανατολίζεται στην ολιστική διερεύνηση του περιβάλλοντος και των προβλημάτων που συνάδουν με αυτό, την ανάδειξη της επιστημονικής και κοινωνικής γνώσης. Ενός χώρου που θα προσανατολίζεται στην ενδυνάμωση του ρόλου του σημερινού εκπαιδευτικού, που συμμετέχει στο έργο της εκπαίδευσης για τον προσδιορισμό της έννοιας της αειφορίας και την αγωγή του σημερινού μαθητή αλλά και την ενίσχυση των πολιτών για το χειρισμό κοινωνικών θεμάτων με επιστημονικές διαστάσεις όπως είναι τα περιβαλλοντικά θέματα.
Ιστότοπος Εργαστηρίου: www.envilab.psed.duth.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...