Δευτέρα, 16 Μαΐου 2011

Αιτήσεις για Σίτιση και Στέγαση


ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 
ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)


           Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Επιστημών της  Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία  του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην Αλεξανδρούπολη, να υποβάλλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για δωρεάν ΣΙΤΙΣΗ από ΔΕΥΤΕΡΑ 16 Μαΐου έως και Παρασκευή 17 Ιουνίου 2011 στη γραμματεία του Τμήματος και ώρες 11:00-1:00.
                                                       
Εκπρόθεσμες αιτήσεις ή αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά
δεν θα γίνονται δεκτές.
Δεν θα δοθεί παράταση στην υποβολή δικαιολογητικών.
Η  διάρκεια της σίτισης είναι για ένα ακαδημαϊκό έτος.

Όσοι φοιτητές υποβάλλουν δικαιολογητικά μόνο για σίτιση, τότε θα υποβάλλουν:
1-    Έντυπη Αίτηση (κατέβασέ την από εδώ) ή (χορηγείται από τη γραμματεία του Τμήματος).
                       
2-    Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας Οικονομικού Έτους 2010 ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της φορολογικής δήλωσης η οποία έχει κατατεθεί στην οικεία εφορία (αν δεν έχει γίνει ακόμη εκκαθάριση)
α)του γονέα   και   β) του ίδιου του φοιτητή
(Εάν δεν υποβάλλει ο ίδιος φοιτητής φορολογική δήλωση, τότε θα προσκομίζει  δήλωση, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., όπου θα δηλώνει ότι δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση).
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΣΤΕΓΑΣΤΟΥΝ  ΣΤΑ ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
Σας ενημερώνουμε ότι όσοι φοιτητές του Τ.Ε.Ε.Π.Η. του Δ.Π.Θ. από τα Α΄, Β΄, Γ΄  και Δ’ έτη σπουδών  ενδιαφέρονται να υποβάλλουν δικαιολογητικά για ΣΤΕΓΑΣΗ στα μισθωμένα από το Δ.Π.Θ. ξενοδοχεία στην Αλεξανδρούπολη για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, θα πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά από ΔΕΥΤΕΡΑ 16 Μαΐου έως και Παρασκευή 17 Ιουνίου 2011 στη γραμματεία του Τμήματος και ώρες 11:00-1:00.
         
1.       Έντυπη Αίτηση (κατέβασέ την από εδώ) ή  (χορηγείται από τη γραμματεία του Τμήματος).

2. Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας Οικονομικού Έτους 2010 ή επικυρωμένο   φωτοαντίγραφο της φορολογικής δήλωσης, η οποία έχει κατατεθεί στην οικεία εφορία (αν δεν έχει γίνει ακόμη εκκαθάριση)
α)του γονέα   και   β) του ίδιου του φοιτητή
(Εάν δεν υποβάλλει ο ίδιος φοιτητής φορολογική δήλωση, τότε θα προσκομίζει  δήλωση, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., όπου θα δηλώνει ότι δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση).
   
3. Πιστοποιητικό  Οικογενειακής Κατάστασης από αρμόδια Δημοτική ή Κοινοτική αρχή (του τελευταίου εξαμήνου).

4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου θα δηλώνεται η μόνιμη κατοικία των γονέων.

5. Όσοι από τους ενδιαφερόμενους  επικαλούνται λόγους υγείας θα προσκομίζουν βεβαίωση αρμόδιας Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής όπου θα τεκμηριώνονται οι λόγοι αυτοί.
6- Όσοι από τους ενδιαφερόμενους έχουν αδελφό φοιτητή / φοιτήτρια ή  αδελφό που  υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία θα προσκομίζουν βεβαίωση του Τμήματος που έχει εισαχθεί ή βεβαίωση ότι υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία.

7- Όσοι ενδιαφερόμενοι είναι ανήκουν σε πολύτεκνη οικογένεια θα υποβάλλουν πιστοποιητικό πολυτεκνίας από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας.

Σημείωση:

- Η διάρκεια της στέγασης είναι για ένα ακαδημαϊκό έτος - 2011-12.
- Η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών των φοιτητών γίνεται τις συγκεκριμένες ημερομηνίες κάθε χρόνο.
- Εκπρόθεσμες αιτήσεις ή αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτές.
- Δεν θα δοθεί παράταση στην υποβολή των δικαιολογητικών.
- Ό,τι φωτοαντίγραφο κατατίθεται πρέπει να είναι επικυρωμένο.

Διευκρίνηση: Το εκκαθαριστικό σημείωμα που ζητείται είναι αυτό που έχουν παραλάβει οι οικογένειές σας κατά τη διάρκεια του έτους 2010.
Μην αναζητάτε εκκαθαριστικό σημείωμα του έτους 2011, γιατί δεν έχει παραληφθεί εφόσον  οι φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται αυτή τη περίοδο και δεν έχει γίνει ακόμη εκκαθάριση.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...